Domů Myslivecké sdružení
Myslivecké sdružení

Myslivecko - občanské sdružení Balinské údolí se sídlem v Oslavici sdružuje převážně místní občany se zájměm o přírodu a myslivost.

 

V současné době má mysliveské sdružení 20 členů.

 

Honitba MS Balinské údolí zasahuje do katastrálních území obcí Oslavice, Osové, Baliny a Velké Meziříčí.

Výměra honitby: - celková výměra 1273 ha
- 853 ha zemědělská půda
- 400 ha lesní půda
- 3 ha vodní plochy
- 17 ha ostatní pozemky

Vedení sdružení:
- předseda  Pospíšil Vlastimil
- místopředseda Hladík L.
- jednatel Pospíšil Jaroslav ml.
- pokladník Šoukal František
- hospodář Peňázová Jana
- členové výboru: Šoukal Vl., Pospíšil Jaroslav st.

Myslivecká stráž:
- Pospíšil Jaroslav ml.
- Šoukal František
- Štoksa Jiří ml.

 

Posláním mysliveckého sdružení Balinské údolí je výkon práva myslivosti v souladu s právními předpisy, se zaměřením na ochranu přírody a zvěře, která zde žije.
MS Balinské údolí se snaží za zachování životního prostředí pro budoucí generace. Neoddělitenou součástí výkonu práva myslivosti je hospodaření se zvěří a její lov. Smyslem lovu je zabezpečit rovnováhu v přírodě a redukovat přemnožené či škodící druhy zvěře. Povinností myslivců je ctít tradice našich předků a tyto dále dodržovat a rozvíjet pro nové generace.

Zvěř v honitbě:
Je možné spatřit srnčí zvěř, zajíce, bažanty, koroptve a také zvěř černou. Naší snahou je snižovat stavy černé zvěře. Nejen, že dělá škody na pozemcích, ale také na drobné zvěři.

 

- Fotografie z mysliveckých brigád

- Fotografie z mysliveckých honů

- Fotografie vypouštění dospělé bažantí zvěře z Dobrušky

- Fotografie prvních odchovaných bažantů a jejich vypouštění v roce 2011

- Fotografie z rozloučení s rokem - Silvestr 2011

- Fotografie z Poslední leče 2012

- Fotografie z brokové střelby Pavlínov 2013

- Fotografie z honu na drobnou 2013

- Fotografie z odchovu bažantů 2013

- Fotografie z Poslední leče 2013

- Fotografie z vypouštění bažantů 2013

- Fotografie z Poslední leče 2015

- Fotografie z Poslední leče 2016

- Fotografie z Poslední leče 2017

- Fotografie střelby 2018

- Fotografie z mysliveckých honů 2018

- Fotografie z Poslední leče 2019

Historie sdružení

 

Rok 1969

Předválečná léta

 

Oficiální webové stránky obce Oslavice, Powered by Joomla! and designed Radek Novotny